तुषार कांति | @

Avatar

Articles

गजाआडच्या जगातून

बंदी जीवनाचा ठेवा

साध्या वेषातील एके-74 घेतलेल्या जवळपास ३० पोलिस शिपायांनी त्यांचा उघडपणे पाठलाग केला व घाबरवण्याचे मनसुबेही जाहीर केले.

Scroll Up