उत्तम जागीरदार | @

उत्तम जागीरदार

लेखक सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी व आंबेडकरी विचारांचे विवेकी अभ्यासक असून मुंबई न्यायालयात वकिली करतात. मुंबईतील घर हक्क संघर्ष समितीचे ते कायदे सल्लागार असून घर हक्काच्या लढ्यात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो.

Articles

विश्लेषण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृषी मॉडेल- भाग ५

सन २०१५ पर्यंत महाराष्ट्रात ७३,३७३ एकर जमीन सेझ खाली गेली त्यातील फक्त १०% जमीनच सेझच्या उद्दीष्टासाठी वापरली गेली म्हणजे केवळ ७५५५ एकर जमीन. बाकी जमीन केवळ पडून आहे.

विश्लेषण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी  मॉडेल- भाग ४

पाण्याची गरज लक्षात घेवून किमान २००० सालापर्यंत पुरेल असे पाण्याचे नियोजन १९४२-४६ या काळात बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते.

विश्लेषण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी  मॉडेल- भाग ३

आंबेडकरी कृषी मॉडेलच्या यशासाठी कष्टक-यांची जातीनिरपेक्ष आघाडी ही पूर्वअट आहे.

विश्लेषण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी  मॉडेल (२)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाण्याची गरज लक्षात घेवून किमान २००० सालापर्यंत पुरेल असे पाण्याचे नियोजन १९४२-४६ या काळात केले होते.

विश्लेषण

डाॕ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषी  माॕडेल (१)

या मॉडेलचा घटना समितीत स्वीकार झाला असता तर देशात प्रत्येक कसणा-याला रोजगार मिळून कुणाही शेतक-याला कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करावी लागली नसती.

Scroll Up