Ramesh Bijekar | @

Ramesh Bijekar

Articles

विश्लेषण

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ : जनतेच्या शिक्षण कत्तलीचा जाहीरनामा

मसुद्यात गुरुकुल शिक्षण पद्धतीचा गौरव करण्यात आला असून गुरुकुलातील समर्पित शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्था निर्मितीचा संकल्प जाहीर केला आहे. हा जनतेच्या शिक्षणाच्या कत्तलीचा आणि गुलामीचा जाहीरनामा आहे. 

June 30,2019