सुदाम राठोड | @

सुदाम राठोड

Articles

विश्लेषण

खरे गुन्हेगार शोधा - सोळा वर्षा नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालेल, परंतु एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये या तत्वाचे काय? राजाने मारले व न्यायालयाने झोडले तर दाद कोणाला मागावी?