Prabhu Rajgadkar | @

Prabhu Rajgadkar

Articles

अर्धी दुनिया

तिची भाकर करपलेलीच !

सर्वच पक्षातील आदिवासी पुढार्‍यांना याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही की तेही बेफिकीर होते आपल्या घटनादत्त लोकशाही हक्कांबाबत?

June 30,2019