विनायक काकडे | @

Avatar

लेखक व्यवसायाने वकील असून त्यांची कायद्यासंबंधीची पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.

Articles

विश्लेषण

 व्यवहारवाद सत्ता गाजवतो तेव्हा स्वातंत्र्य राखण्याची त्याची इच्छा संपुष्टात येते

“आपण घालून दिलेल्या पायंड्यांना जर न्यायालयच थारा देणार नसेल, तर आपण व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हृद्य शोकगीताचे साक्षीदार बनू” - न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड