Sameer Nandikar | @

Avatar

Sameer Nandikar is an M.S. (Mechanical Engineering) from the University of Utah.

Articles

विश्लेषण

आम्ही पण पायल तडवीचे मारेकरी

सवर्ण दृष्टिकोणातल्या परंपरांच्या आणि इतिहासाच्या पूजनामुळे एक खोटा दंभ माझ्यात भरायला लागला यात खुप मोठा प्रभाव रा.स्व.संघाच्या शाखेचा होता.

June 9,2019

Scroll Up